XPressEntry + Galaxy Control Systems | System Galaxy

XPressEntry är en handhållen lösning för Galaxy Control Systems | System Galaxy passersystem.

XPressEntry handhållen märke och biometriska läsare integreras stolt med Galaxy Control Systems | System Galaxy passersystem.

Vad är XPressEntry?

XPressEntry handhållen märke och biometriska läsare förbättras System Galaxy passersystem som avslöjar ny funktionalitet som hjälper säkerhets- och säkerhetspersonal att göra arbetsplatsen säkrare och säkrare. XPressEntry handhållna läsare verifierar identitet och behörigheter med märken eller biometri, registrerar ingångar/utgångar där dörrläsare inte är praktiska, samlar snabbt anställda under en nödutrymning och mycket mer. XPressEntry handhållna läsare leder stolt branschen med det bredaste stödet för märkesteknologier.

  • Handhållen märkningskontroll – Överlägsen säkerhet med handhållen autentisering. Lägg till XPressEntry handhållna läsare till System Galaxy åtkomstkontrollsystem för att på ett säkert sätt kontrollera åtkomst till och hantera alla skyddade utrymmen.
  • Nöduvakueringsuppbåd – Se till att alla tas tillvara på ett säkert sätt under en sann nödsituation. Lägg till XPressEntry handhållna läsare till System Galaxy passersystem för att förbättra evakueringar, anställdas säkerhet och efterlevnad av OSHA.
  • Hälsoundersökning på arbetsplatsen – En hälsosam arbetsplats är en produktiv arbetsplats. Lägg till XPressEntry handhållna läsare till System Galaxy passersystem för att förhandsgranska arbetare och neka tillträde vid behov för att förhindra spridning av sjukdom.
  • Handhållen biometrisk verifiering – Överlägsen säkerhet med biometrisk autentisering. Lägg till XPressEntry biometrisk multifaktorautentisering till System Galaxy passersystem för att leverera förbättrad identitetsautentisering i områden med hög säkerhet.
  • Företagsevent och utbildning – Lösning för åtkomsthantering och närvarospårning. Lägg till XPressEntry-handenheter till System Galaxy åtkomstkontrollsystem för att använda befintliga säkerhetsbrickor och identitetsinformation för att hantera deltagare och neka åtkomst.
  • Andra användningsfall – In-/utfartsspårning, tid och närvaro, hantering av begränsat utrymme, validering av bussinträde, spårning av gäster/besökare, fjärrparkering, mobilregistrering och mer.
 

Hur fungerar XPressEntry?

XPressEntry-systemet inkluderar:
  • XPressEntry Server – XPressEntrys administratörskonsol för handhållen enhet/systemhantering och rapportering, visa åtkomstkontrollaktivitet och lokalbeläggning och upprätthåller en anslutning till alla åtkomstkontrollsystem. 
  • XPressEntry handdatorer / klienter:  XPressEntrys klienter körs antingen på Telaeris robusta handhållna märkesläsningsenhet med en inbyggd RFID-läsare för alla märkesteknologier och biometri och upprätthåller en anslutning till XPressEntry-servern.  

XPressEntry integreras med System Galaxy passersystem och drar all relevant åtkomstkontrollinformation såsom kortinnehavare, nya och raderade märken, bilder, åtkomstnivåer, områden med mera. XPressEntry-handdatorer validerar behörigheter och autentiserar autentiseringsuppgifter mot denna identitetsinformation som finns registrerad i System Galaxy databas och underhåller information om beläggning av anläggningar. 

XPressEntry registrerar all aktivitet som sker på varje handhållen enhet eller klient och skickar denna information till System Galaxy databas. Samtidigt hämtar XPressEntry all ny aktivitet från System Galaxy databas och skickar denna information till alla anslutna enheter. Som ett resultat, XPressEntry Server, anslutna handdatorer och klientenheter, och System Galaxy alltid synkroniseras. Varje XPressEntry-klientenhet lagrar denna information lokalt på enheten så att den kan fortsätta att fungera offline vid behov och synkroniseras när anslutningen återupprättats.

XPressEntry-servern drar hela tiden det senaste System Galaxy information. Den första datasynkroniseringen kan ta längre tid för stora system, men efterföljande synkroniseringar sker mycket snabbt eftersom XPressEntry bara hämtar ny och uppdaterad information. När XPressEntry-servern hämtar dessa data, skickar den omedelbart ut informationen till alla anslutna XPressEntry-klientenheter. Aktiviteter inspelade på en XPressEntry-klientenhet eller data uppdaterad från System Galaxy kommer att nå alla tillgängliga klientenheter inom några sekunder. Detta gör systemet idealiskt för Emergency Mustering eller för att säkerställa att endast rätt personer har tillgång till de anslutna klientenheterna.

Inte det åtkomstkontrollsystem du letar efter? Se vår lista över Integration av fysiskt åtkomstkontrollsystem (PACS)

Letar du efter en handhållen lösning för ett befintligt passersystem? Kontakta oss för att lära dig mer om XPressEntry idag!
Jag förstår och godkänner e-postmarknadsföringen Allmänna Villkor.