NY! XPressEntry HealthCheck Workplace & COVID-19 Screening. KLICKA HÄR att lära sig mer.

XPressTools Dokumentation

XPressTools
XPressTools Server
XPressTools Android Client (XPID100)
XPressTools WinCE / Windows Mobile Client (XPress870-N)
XPressBadge
XPressBadge Designer
XPressReports
XPressReports Designer