NY! XPressEntry HealthCheck Workplace & COVID-19 Screening. KLICKA HÄR att lära sig mer.

XPressEntry Komplett mobilåtkomstkontroll

XPressEntry

För att schemalägga en demo av XPressEntry fyll i formuläret med din information och en av våra representanter kommer att komma i kontakt!

Dina intressen:


Entry / Exit Tracking

Emergency Mustering

Tid och närvaro

Inbegränsad rymdhantering

Händelsehantering

Gäst / Visitor Validation

Bussregistrering

Fjärrparkering