Författare: Alex Jacobsma

RFID Reflektioner

Publicerat
RFID-guiden

RFID-tekniken bygger på tydliga vetenskapliga huvudmän. Taggar samlar den projicerade energin av radiovågor i ett elektromagnetiskt fält. Taggarna reflekterar sedan tillbaka en ändrad signal med hjälp av en teknik som kallas back-scatter som antennerna mottar. Eftersom det är en vetenskap antas det ofta att en expert kan exakt förutse både läs [...]

Läs mer